Trashëgimia Natyrore 958 Aksesime

Selvia e kishës “Fjetja e Shën Marisë”, Pogradec

Rreth Selvia e kishës “Fjetja e Shën Marisë”, Pogradec

EMËRTIMI: Selvia e kishës “Fjetja e Shën Marisë”, Pogradec
ADRESA: Lagja e Burimave, Bashkia: Pogradec
PRONËSIA: Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë
TIPI: Biomonument
PËRSHKRIMI: Selvia ndodhet në oborrin e kishës “Fjetja e Shën Marisë” në qytetin e Pogradecit. Ajo është i vetmi ekzemplar i mbetur, nga shumë të tilla që ishin mbjellë në këtë vënd. Selvia ka dru me trung dhe kurorë të veçantë (konike), lartësi 18 m dhe diametër të trungut rreth 1 m. Mendohet që mosha e saj të jetë rreth 230 vjeçare.
GJËNDJA AKTUALE: Në gjëndje shumë të mirë
LARGËSIA NGA QËNDRA E QYTETIT TË POGRADECIT: 500 m në perëndim.
SI SHKOHET: Udhëtimi me këmbë nuk zgjat më shumë se 5 minuta.

Facilitete

  • Monument Natyror

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Lagja e Burimave, Bashkia: Pogradec