Ture Aventure 862 Aksesime

Shtegu Alarup-Mali i Thatë

Rreth Shtegu Alarup-Mali i Thatë

Pas ecjes për disa orë, ne do të shohim një pamje të mahnitshme nga maja e malit të Thatë.
Do të shohim liqenin e Ohrit dhe Liqenin e Prespës dhe tre zona të mbrojtura.
Peizazhi i Mbrojtur Pogradec, Parku Kombëtar i Prespës në anën e Shqipërisë, dhe Parku Kombëtar Galicica i cili është pjesë e liqenit të Ohrit në Maqedoninë e Veriut.

Ky shteg fillon nga qendra e qytetit të Pogradecit. Fillimisht do të udhëtohet me makinë për 30 minuta deri në fshatin Alarup ku fillon gjurma e alpinizmit. Distanca midis Pogradecit deri në Alarup është 20 km.
Pika më e lartë e pellgut ujëmbledhës të Liqenit të Ohrit ndodhet në këtë shteg në 2288 m mbi nivelin e detit.
Mali quhet "Mali i Thatë", sepse në të nuk ka ujë dhe bimësia në këtë mal përbëhet nga shkurre të shkurtra në fillim të gjurmës (lisit, shkozës) dhe kullotave alpine deri në majë.
Ky shteg është në zonën thelbësore të Peizazhit të Mbrojtur, sepse në këtë zonë ka disa specie endemike: Centaurea galicica, Endraithus horvatti, dhe kjo zonë shërben si një bio-korridor për kalimin e jetës së egër nga Parku Kombëtar Galicica në Parkun Kombëtar të Prespës . Ka pemë me gjethe të gjera dhe jetë të egër.
Ka shumë depozita uji të ndërtuara gjatë periudhës komuniste për të mbledhur ujin e shiut gjatë dimrit dhe për të pasur furnizime me ujë për kafshët që kullotnin gjatë verës. Kullotat pastroheshin nga gurët dhe guralecët nga grupe vullnetare gjatë periudhës komuniste; gurët ishin në vijë horizontale dhe duken qartë sot. Gjatë rrugës, ne do të jemi në gjendje të shohim tufa delesh dhe dhish që kullosin.

Për të ngjitur këtë shteg kërkohet përgatitje fizike për të kaluar shtegun sepse terreni është mjaft i pjerrët.

Facilitete

  • Bidona Uji me Vete
  • Duhen Rroba te Trasha
  • Duhet Ushqim me Vete
  • Me makinë
  • Ne Kembe

Tags