Trashëgimia Natyrore 710 Aksesime

Shpella e Rodokalit

Rreth Shpella e Rodokalit

EMËRTIMI: Shpella e Rodokalit
ADRESA: Fshati: Rodokal i Sipërm, Njësia Administrative: Proptisht, Bashkia Pogradec
PRONËSIA: Shtetërore
TIPI: Gjeomonument
PËRSHKRIMI: Shpella e Rodokalit ndodhet pranë fshatit Rodokal i Sipërm në krahinën e Mokrës së Poshtme. Është një shpellë karstike ende e paeksploruar. Hyrja e saj është vertikale dhe lejon futjen brenda në shpellë e cila duket se ndahet në disa degëzime. Gojëdhënat flasin për përmasa të mëdha të saj.
GJËNDJA AKTUALE: Nuk dihet.
LARGËSIA NGA QËNDRA E QYTETIT TË POGRADECIT: 40 km në veriperëndim.
SI SHKOHET: Këshillohet që udhëtimi të bëhet me makina 4 x 4 pasi rruga është në gjëndje të rënduar.

Facilitete

  • Monument Natyror

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Fshati: Rodokal i Sipërm, Njësia Administrative: Proptisht, Bashkia Pogradec