Trashëgimia Natyrore 906 Aksesime

Rrapi në fshatin Selcë e Sipërme

Rreth Rrapi në fshatin Selcë e Sipërme

EMËRTIMI: Rrapi në fshatin Selcë e Sipërme
ADRESA: Fshati: Selcë e Sipërme, Njësia Administrative: Trebinjë, Bashkia Pogradec
PRONËSIA: Shtetërore
TIPI: Biomonument
PËRSHKRIMI: Rrapi ndodhet brenda fshatit Selcë e Sipërme në krahinën e Mokrës së Sipërme. Është një dru me trung të trashë me perimetër 3.12 m. Kurora e tij shumë e madhe ka një perimetër rreth 100 m. Mendohet që rrapi ka një moshë 100 vjeçare.
GJËNDJA AKTUALE: Në gjëndje shumë të mirë
LARGËSIA NGA QËNDRA E QYTETIT TË POGRADECIT: 28 km në perëndim.
SI SHKOHET: Këshillohet që udhëtimi të bëhet me makina 4 x 4 pasi rruga është në gjëndje të rënduar.

Facilitete

  • Monument Natyror

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Fshati: Selcë e Sipërme, Njësia Administrative: Trebinjë, Bashkia Pogradec