Trashëgimia Natyrore 934 Aksesime

Rrapi në fshatin Rodokal

Rreth Rrapi në fshatin Rodokal

EMËRTIMI: Rrapi në fshatin Rodokal
ADRESA: Fshati: Rodokal, Njësia Administrative: Proptisht, Bashkia Pogradec
PRONËSIA: Shtetërore
TIPI: Biomonument
PËRSHKRIMI: Rrapi ndodhet brenda fshatit Rodokal në krahinën e Mokrës së Poshtme. Është një dru me trung të trashë me perimetër 2.32 m dhe kurorë me perimetër 95 m. Rrapi ka moshë 90 vjeçare.
GJËNDJA AKTUALE: Në gjëndje të mirë
LARGËSIA NGA QËNDRA E QYTETIT TË POGRADECIT: 40 km në veriperëndim.
SI SHKOHET: Këshillohet që udhëtimi të bëhet me makina 4 x 4 pasi rruga është në gjëndje të rënduar.

Facilitete

  • Monument Natyror

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Fshati: Rodokal, Njësia Administrative: Proptisht, Bashkia Pogradec