Trashëgimia Natyrore 1010 Aksesime

Fragmenti i shkëputjes tektonike të grabenit të Ohrit

Rreth Fragmenti i shkëputjes tektonike të grabenit të Ohrit

EMËRTIMI: Fragmenti i shkëputjes tektonike të grabenit të Ohrit
ADRESA: Tek “Gurorja”, Bashkia Pogradec
PRONËSIA: Shtetërore
TIPI: Gjeomonument
PËRSHKRIMI: Ndodhet në perëndim të qytetit të Pogradecit, fare pranë vëndit që nga banorët e zonës quhet “Gurorja”. Këtu kalon edhe rruga këmbësore që të çon për në Mokër. Ky fragment përfaqëson një shkëputje normale dhe të dukshme të kontaktit tektonik midis gëlqerorëve dhe molasës në buzën perëndimore të grabenit të Ohrit.
GJËNDJA AKTUALE: Në gjëndje të mirë
LARGËSIA NGA QËNDRA E QYTETIT TË POGRADECIT: 1 km në lindje.
SI SHKOHET: Mund të shkohet me makinë deri në pikën ku është “Gurorja” dhe më pas eksplorimi bëhet më këmbë.

Facilitete

  • Monument Natyror

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Tek “Gurorja”, Bashkia Pogradec