Institucione Shtetërore 1252 Aksesime

Zyra e Punësimit Pogradec

Rreth Zyra e Punësimit Pogradec

Zyra Vendore e Punesimit, kryen veprimtari ne rajonin e vendbanimit te perhershem te personit qe pretendon te perfitoje nje vend pune, sherbime punësimi, formim profesional apo mbeshtetje me te ardhura. Misioni i Zyres se Punesimit lidhet me zbatohen politikat shteterore te punesimit nepermjet zgjerimit të games se programeve te nxitjes se punesimit; zhvillimit te sistemit te formimit profesional në nivel kombetar, me synim kualifikimin dhe rikualifikimin e fuqisë punetore dhe perfshirjen e tyre ne tregun e punes.

Sherbimet:
Informim per tregun kombetar, lokal dhe rajonal te punes .
Orientim per profesion dhe karriere .
Informim per mundesite e punesimit.
Inforacione lidhur me legjislacionin e punes.

Facilitete

  • Orar Zyrtar Pune

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Adresa: Bulevardi " Rreshit Collaku " Lagja nr. 2