Institucione Shtetërore 1062 Aksesime

Zyra Arsimore Pogradec

Rreth Zyra Arsimore Pogradec

Zyra Arsimore Pogradec ka per mision ofrimin dhe sigurimin e sherbimit arsimor cilesor parauniversitar te rethit te Pogradecit, ne perputhje me politikat, strategjite kombetare dhe kurrikulen e arsimit parauniversitar, me qellim zhvillimin dhe edukimin e plote e te gjitheanshem te nxenesit, ne menyre qe te perballoje sfidat e te ardhmes.

Adresa: Bulevardi "Reshit Çollaku" Lagjja nr.2

Facilitete

  • Orar Zyrtar Pune

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Adresa: Bulevardi "Reshit Çollaku" Lagjja nr.2