Shërbimi Zjarrfikës Pogradec

Rreth Shërbimi Zjarrfikës Pogradec

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin është strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

Adresa: Njësia Administrative Buçimas, Rruga e "Vilave" 

Nr. Kontakti: 128

Facilitete

  • Orar Zyrtar Pune

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Adresa: Njësia Administrative Buçimas, Rruga e "Vilave"