Institucione Shtetërore 1096 Aksesime

Drejtoria vendore e Kadastrës Pogradec

Rreth Drejtoria vendore e Kadastrës Pogradec

Drejtoria vendore e Kadastrës Pogradec ofron  nje listë shërbimesh për qytetarët midis të cilave përmendim:
Regjistrimi i pasurisë së paluajtshme
Lëshim çertifikate pronësie.
Regjistrimi I kontratave të shitjes
Regjistrimi I kontratës së dhurimit
Regjistrimi I kontratës së shkëmbimit
Regjistrimi i aktit të trashëgimisë
Lëshim vërtetim pronësie
Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme etj.

Facilitete

  • Orar Zyrtar Pune

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Adresa: Bulevardi “Rreshit Çollaku” Pogradec