Zgjidh nje kategori

  1. Ekspertime Teknike, Studime, Projektime, Zbatime, Mbikqyrje dhe Kolaudim të punimeve në Fushën e Ndërtimit.
  2. Ekspertime Teknike, Studime, Projektime, Zbatime, Mbikqyrje dhe Kolaudim të punimeve në fushën e Mbrojtjes Ndaj Zjarrit dhe Shpëtimit (MNZSH).
  3. Ekspertime Teknike e Autoteknike, Studime, Projektime, Zbatime, Mbikqyrje dhe Kolaudim të punimeve në Fushën e Inxhinierisë Mekanike.
  4. Vlerësim të Pasurive të Paluajtshme dhe Makinerive dhe pajisjeve.
  5. Vlerësim i Ndikimit në Mjedis të veprimtarisë njerëzore.
  6. Përkthime nga gjuhët Anglisht <-> Shqip dhe Greqisht <-> Shqip.
  7. Import – Eksport.

Facilitete

Communication

  • Albanian, English, Greek

Sherbime

Detajet e kontaktit
Adresa:
Lagjia 3, Rruga
Celular:
355686318191
Email:
shpkvirage@yahoo.com
----------------- ---------